Kreu

Reja dhe Fakte

E Ardhmja Juaj

Programe Bachelor & Master

Me ne ngrini themelet e një karriere të sigurt.

Përfitoni nga ofertat tona për programet Bachelor dhe Master.

Ju mirëpresim në ambjentet e Universitetit!

Jeta në Universitet

Një jetë shoqërore aktive është pjesë e jetës së universitetit.       Më shumë...
Këshilli Studentor organizohet nga studentët për studentët.             Më shumë...
Biblioteka e Universitetit “Illyria” ka një fond librash prej 9 mijë titujsh.   Më shumë...
Studentët e shkëlqyer kanë krijuar Grupin e Studentëve Ekselentë. Ky grup ka si qëllim mbështetjen e studentëve të shkëlqyer për të përmbushur interesat e tyre akademike e shkencore.   Më shumë...

Fjala e Presidentit

Mirësevini në Universitetin Illyria.

Viti akademik 2012-2013 vjen pranë nesh me arritje e sfida të reja. Mbyllja me sukses e procesit të Akreditimit Institucional dhe atij të Shkencave Politike realizoi premtimin e bërë ndaj studentëve në zanafillën e tij nga ky Universitet: TË JEMI KORREKT ME ASPIRATAT TUAJA DHE CILËSOR NË KËRKESAT TONA. Shpirti i një Universiteti identifikohet me njerëzit që studiojnë, lektojnë dhe punojnë pranë tij.

Ata të gjithë kontribuojnë që të krijojnë një identitet të Universitetit. Në këto vite të ekzistencës së Arsimit të Lartë Privat  në Shqipëri,  universtiteti ynë ka arritur të zgjojë vëmendjen  dhe interesin e studentëve, duke i mbështetur ata me Bursa Financiare dhe marrëveshje punësimi për të ardhmen si dhe duke u vleresuar nga ekspertetët vëndas si shtëpi e kërkimit shkencor dhe nga kolegët e huaj si partner i besueshëm për programe të përbashkëta.
E plotë...

U Festua 5 Vjetori i Universitetit Illyria

5 Vjetori i Universitetit Illyria

Universiteti ynë festoi 5 Vjetorin e tij, 5 vjet suksese, punë dhe dedikim profesional ndaj studentëve dhe mësimdhënies.
Lexo më shumë...

 

Biseda e Presidentit në Studion e ABC News

Biseda e Presidentit në Studion e ABC News 

Presidenti i Universitetit Illyria i ftuar në studion e ABC News në bisedë mbi Universitetin Illyria dhe arsimin e lartë ne Shqipëri.
Lexo më shumë...

 

Marrëveshje me Minibashkinë Nr.1

Marrëveshje me Minibashkinë Nr.1

Marrëveshje Ndërinstitucionale mes Universitetit “Illyria” dhe Minibashkisë Nr.1 Tiranë.
Lexo më shumë...

 
 • Universiteti ynë aplikon këto Standarde Shtetërore të Cilësisë Akademike:

  • Për vlerësimin dhe akreditimin institucional të institucioneve të arsimit të lartë;
  • Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit të parë të institucioneve të arsimit të lartë;
  • Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit të dytë të institucioneve të arsimit të lartë;
  • Për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit të tretë të institucioneve të arsimit të lartë;

  Universiteti ynë aplikon këto Standarde Europiane të Cilësisë Akademike:

  • Standarde dhe udhëzime për sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.
 • Pranimet në Programet Bachelor

  Universiteti përcakton kriteret minimale të pranimit për secilin program studimi dhe i publikon ato në kohë të përshtatshme.Nëpërmjet aplikimit, kandidati shpreh interesin për të vijuar studimet universitare pranë Universitetit në programin e studimeve të zgjedhur prej tij.

  Pranimet në Programet Master

  Për studimet Master, kandidati duhet të përmbushë disa kritere pranimi. Në rradhë të parë kandidati duhet të zotërojë një diplomë universitare "Bachelor" ose diplomë tjetër studimi të fituar brenda apo jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të në fushën përkatëse ose në fusha të përafërta me programin për të cilin aplikon.
 • Harta dhe Treguesit për të Vizituar Universitetin

Partnerët Tanë

Ne përpiqemi që në forcat e mëdha të ndryshimeve në tregun e punës, pjesë e ofertës dhe e kërkesës, të jemi koherentë dhe të servirim në një nivel të lartë për studentët, degë të cilat i rezistojnë forcave te tregut. Për këtë arsye, pikësynimi ynë është partneriteti me universitete të huaja të cilat japin shpesh kontributin e tyre real me eksperiencën e gjatë që kanë në mësimdhënie.